Lista postępowań

Pozycje 1-11 z 11  pokazuj  pozycji

24/2023 Przeprowadzenia dodatkowych badań archeologicznych przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO - zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Gmina Miasta Toruń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-13 2023-03-23 10:00 --
21/2023 Budowa bieżni na terenie III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Raszei 1 w Toruniu. Gmina Miasta Toruń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-09 2023-03-24 10:00 --
18/2023 Modernizacja wejścia głównego do Szkoły podstawowej nr 8 w Toruniu Gmina Miasta Toruń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-02 2023-03-27 10:00 --
27/2023 Wykonanie opinii o wartości nieruchomości lub służebności w formie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa. Gmina Miasta Toruń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-17 2023-03-27 10:00 --
25/2023 Dostawa i montaż wyposażenia 2 pawilonów realizowanych w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę. Gmina Miasta Toruń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-20 2023-03-28 10:00 --
26/2023 Wykonanie zadania pn. „Park kieszonkowy „Francuskie Inspiracje” przy ul. Polna/Strehla/F.Nila w Toruniu – etap 1 (roboty budowlane) . Gmina Miasta Toruń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-14 2023-03-30 11:00 --
20/2023 „ Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych w ZS nr 19 i SP nr 8 w Toruniu”. Gmina Miasta Toruń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-10 2023-03-31 10:00 --
23/2023 Wykonanie zadania pn.: Modernizacja sali gimnastycznej w ZSMEiE w Toruniu przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu”. Gmina Miasta Toruń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-16 2023-03-31 10:00 --
22./2023 Wykonanie zadania pn.: „Przywróćmy dawny blask schodom w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu„ Gmina Miasta Toruń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-15 2023-03-31 11:00 --
28/2023 Budowa infrastruktury sportowej - wspólnej dla Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Osikowej 11 i Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich przy ul. Osikowej 15 w Toruniu. Gmina Miasta Toruń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-16 2023-04-03 10:00 --
17/2023 Budowa basenu rehabilitacyjnego z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Dziewulskiego 41c w Toruniu. Gmina Miasta Toruń Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-09 2023-04-07 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa